Baner

Zmiany w programie dla wersji 3.15

W związku z obowiązującymi przepisami od 1 października 2020 w programie mr_faktury_pro dokonano kilku istotnych zmian. Wiąże się to z koniecznością dokonania zmian ręcznie w programie. W związku z tym, iż obecnie po 1 października tylko faktury spełniające warunek podzielonej płatności powinny być oznaczane jako faktura z podzielną płatnością przestały działać opcje z Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Sprzedaż     "dla wszystkich faktur płatność podzielona" oraz "dla faktur >= 15000 płatność podzielona" Te dwie opcje należy ręcznie wyłączyć w programie.  Płatność podzielna będzie działała tylko dla faktur, które mają zaznaczone towary z opcją " Towar znajduje się na liście załącznika 15 - podzielna płatność" i wartość faktury jest równa bądź przekracza 15000 zł. Należy zapoznać się z tym załącznikiem by stwierdzić, które towary mogą należeć do tych, które sprzedajemy i zaznaczyć ewentualnie to w programie. 

Drugą istotną rzeczą jest przydzielenie towarów do grup towarowych o ile nasze towary lub usługi podlegają pod jakąś grupę towarową. Dzięki temu program będzie automatycznie wstawiał znaczniki przynależności do grup towarowych na naszych fakturach. Należy się też zapoznać z dodatkowymi znacznikami dla faktur, które być może będziemy musieli nadawać naszym fakturom. Zostało to skrótowo opisane w Oznaczenia GTU. Dobrze jest w razie wątpliwości skonsultować z własną księgowością. 

W przypadku, kiedy posiadamy kasę fiskalną zamiast drukarki fiskalnej ze względu na znaczniki FP jaki ma być nadawany fakturom tworzonym z paragonu należy w Administracja -> Ustawienia systemowe zaznaczyć "Używam kasy fiskalnej (znacznik FP)" Pozwoli to na nadawanie znaczników FP do takowych faktur by były one odpowiednio eksportowane w pliku JPK_VAT7. Proszę zobaczyć do p-mr-faktury-pro-003.1.4-zakladka-rozne 

 

Program w wersji 3.15 ma możliwość eksportu pliku JPK_VAT7M. Niestety ten eksport nie obejmuje faktur wewnątrzwspólnotowych, gdyż wiązałoby się to z koniecznością księgowania. Obecnie na tę chwilę jest to jedyny sposób na eksport zestawienia faktur, które obejmuje dodatkowe cechy jakie obowiązują od 1 października 2020 do księgowości.