Baner

MR USŁUGI CYKLICZNE informacja o programie

usługi cykliczne Program został pomyślany jako wygodne narzędzie do wystawiania cyklicznie faktur dla tych samych klientów co jakiś określony czas. Jest to bardzo wygodne narzędzie dla firm dostarczających internet, telewizję kablową, biur rachunkowych, czy też spółdzielni mieszkaniowych. Wszędzie tam, gdzie są wystawiane faktury w dużych ilościach i gdzie byłby problem z upewnieniem się czy aby na pewno wystawiliśmy fakturę. Przy 20-30 fakturach nie jest to problem jednak przy 300 -5000 i więcej to już jest problem i program MR USŁUGI CYKLICZNE ułatwia bardzo to zadanie.

Program jest dodatkowym programem do MR FAKTURY PRO. Pracuje na jego danych. Stąd wszystkie wystawione faktury są widoczne w MR FAKTURY PRO. Istnieje możliwość "ręcznego" wystawiania faktur - gdzie każda faktura z listy do wystawienia pokazuje się nam w trakcie wystawiania i możemy na każdej fakturze dokonać zmian przed jej zapisem - np. odnośnie do ceny czy ilości usług czy towarów. Tryb automatyczny wskazany przy dużej ilości faktur powoduje, że za pomocą jednego uruchomienia usługi wystawiamy automatycznie wszystkie faktury z listy.  

Istnieje też możliwość drukowania książeczek opłat dla klientów. A także nadzorowania umów na dostarczenie medium, jeśli takowe są zawierane na jakiś okres.

Podstawowe funkcje programu

  • Wystawianie nieograniczonej ilości faktur na podstawie przygotowanej listy w programie. Istnieje możliwość ustalania okresu w jakim mają być wystawiane faktury a także zestaw usług jaki ma się pojawić na fakturach a także cena - czy ma wynikać z cennika czy też z umowy.
  • Możliwość wysyłania automatycznego wystawionych faktur w formacie pdf lub jpg na adres mailowy klienta o ile został wpisany do jego danych.
  • Możliwość wysyłania wystawionych faktur do określonego katalogu na dysku, dzięki czemu istnieje możliwość zbudowania systemu, gdzie klient na podstawie dostępu do swojego katalogu na serwerze może zobaczyć jakie faktury zostały mu już wystawione.
  • Poprzez użycie numeru klienta dostępnego także w MR FAKTURY PRO można zbudować system indywidualnych kont, na które klienci mają wpłacać środki. Należy ten numer podawać na fakturze i prosić klientów by podawali go jako informację dodatkową na przelewach. Korzystając z mr przelewy system zidentyfikuje sam osobę, na która ma być wpłata niezależnie od tego kto jest wpłacającym. 
  • Obsługa książeczek opłat
  • Obsługa umów okresowych dla klientów.