Baner

Serwer dla drukarki fiskalnej

Dla wersji sieciowej został opracowany program, który umożliwia podłączenie jednego lub więcej programów MR_FAKTURY_PRO do jednej drukarki fiskalnej. Umożliwia to pracę dwóch lub więcej końcówek z MR_FAKTURY_PRO  przyłączonych do jednej drukarki fiskalnej. Jest to wygodne rozwiązanie, gdy obie końcówki są blisko siebie - a chcemy zaoszczędzić kosztów zakupu dodatkowej drukarki fiskalnej.  

 

Działanie takiego programu jest stosunkowo proste. Należy pamiętać, że program musi być skopiowany do osobnego katalogu np. c:\mr_faktury_pro_fpn. Tamże należy także skopiować plik mr_faktury_pro.ini z katalogu, gdzie znajduje się końcówka a także pliki z rozszerzeniem dll. 

Po uruchomieniu programu FiscalPrSvr.exe należy nacisnąć na przycisk Ustaw parametry. Dzięki niemu możemy ustawić posiadaną przez nas drukarkę fiskalną. Należy pamiętać, że należy uruchamiać ten program przed uruchomieniem programu mr_faktury_pro. Także raport dobowy itd. będą wykonywane z tego programu a nie z programu mr_faktury_pro. 

W programie mr_faktury_pro należy wybrać w Administracja -> Kasa

Tu wybieramy zaznaczenie Drukarka fiskalna zdalna. Należy też podać numer IP komputera, na którym znajduje się program FiscalPrSvr.exe - program ten w trakcie tego ustawienia musi być uruchomiony. 

 Wersja z 22.06.2022 przeznaczona dla wersji sieciowej 3.18 MR_FAKTURY_PRO

pobierz