Inny nabywca i  odbiorca na fakturze.

Obecnie dla placówek oświatowych często należy wystawić fakturę na której wyszczególniony jest zarówno nabywca jak i odbiorca. W świeżo zainstalowanym programie nie mamy takiej możliwości. Jednak zmieniając ustawienia w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka "Sprzedaż" i tu opcja  "Inny nabywca i odbiorca (płatnik) w sprzedaży." możemy teraz dodatkowo wybrać firmę która będzie odbiorcą naszej faktury. W pierwszym kroku wystawiania faktury wybieramy nabywcę dla danej faktury. Po czym pokaże się nam 

inny nabywva i odbiorca

 

Jak widzimy u góry okienka mamy przycisk zmień odbiorcę i dzięki niemu możemy zmienić odbiorcę na inną firmę niż wybraliśmy firmę jako nabywcę. Wybieramy go podobnie jak nabywce. Po naciśnięciu przyciski Zmień odbiorcę pokaże się nam okienko z ewidencją firm z której wybieramy odbiorcę. Na fakturze wówczas drukowany jest zarówno nabywca jak i odbiorca.