9. Import faktur

Program ma możliwość importu faktur zdefiniowanych w programie zewnętrznym w formacie XML. Poniżej przedstawiamy taki przykładowy plik XML gdzie zdefiniowano dwie faktury. 

 <Lista>
<wersja>1</wersja>
<Data>2020-11-26</Data>
<Godzina>12:36</Godzina>
<! Faktura dla : aaa-> <Faktura>
<DataWystawienia>2020-12-12</DataWystawienia>
<DataSprzedazy>2020-12_01</DataSprzedazy>
<Platnosc>przelew</Platnosc>
<NumerFirmy>NK00232</NumerFirmy>
<DodOpis>Nadgodziny</DodOpis>
<LiniaSprzedazy>
<NazwaProduktu>produkt 1</NazwaProduktu>
<CenaNetto>750</CenaNetto>
<Rabat>100</Rabat>
</LiniaSprzedazy>
</Faktura>
<! Faktura dla : aaa-><Faktura>
<DataWystawienia>2020-12-14</DataWystawienia>
<DataSprzedazy>2020-12_02</DataSprzedazy>
<Platnosc>przelew</Platnosc>
<NumerFirmy>NK00333</NumerFirmy>
<DodOpis>Niedoszacowana</DodOpis>
<LiniaSprzedazy>
<NazwaProduktu>produkt 22</NazwaProduktu>
<CenaNetto>750</CenaNetto>
<Rabat>10</Rabat>
</LiniaSprzedazy>
</Faktura>
</Lista>  

<Data_wystawienia> jest datą wystawienia faktury w formacie rrrr-mm-dd

<Data_sprzedazy> Jest datą zakończenia dostawy towaru usługi w formacie rrrr-mm-dd

<Platnosc> Jest nazwą płatności używaną w programie MR_FAKTURY_PRO 

<NumerFirmy> Jest numerem wewnętrznym używanym w programie MR_FAKTURY_PRO 

<DodOpis> jest dodatkowym opisem, który powinien pojawić się na fakturze.

Może być szereg linii sprzedaży zdefiniowanej dla danej faktury

<NazwaProduktu> jest to nazwa produktu, która występuje w programie MR_FAKTURY_PRO

<CenaNetto> Cena netto obowiązująca dla produktu powyżej.

<Rabat> Jest to rabat od wartości brutto obowiązujący dla tej pozycji produktu.

Po wybraniu z menu Wystaw faktury->Import faktur pojawi się nam okienko gdzie możemy wybrać plik XML z zdefiniowanymi fakturami.

Jak widać na powyższym zdjęciu mamy tu poszczególne faktury, których kolejność wystawiania zależy od kolejności w jakiej występują one na tej liście. Wystarczy nacisnąć na opis kolumny by kolejność została ustalona według tej kolumny. Naciśnięcie przycisku Wystaw faktury powoduje wystawienie faktur - zapis ich do bazy danych. Wydrukować je możemy z menu Wydruki -> Druk faktur.