8. Wystawiaj automatycznie dla wszystkich

Opcja ta pozwala wystawiać faktury dla wszystkich firm które znajdują się na liście bez względu na terminy wystawiania. Użycie tej opcji powoduje że te firmy znajdą się na specjalnej liście. Można zatem wystawiać faktury w paru seriach. Program po wystawieniu faktury usuwa dany zapis z listy specjalnej. Jeśli przerwiemy wystawianie faktur i wyjdziemy z tej opcji. To po ponownym wejściu program stwierdzi, że nie wszystkie faktury zostały wystawione za ostatnim razem i spyta się nas czy chcemy kontynuować wystawianie faktur. Jeśli naciśniemy klawisz Tak wówczas dostaniemy na liście tylko te firmy, którym ostatnim razem nie wystawiliśmy faktury. Jeśli naciśniemy klawisz Nie wówczas na listę trafią wszystkie firmy z listy firm dla, których wystawiamy cyklicznie faktury.