5. Wystawianie faktur automatyczne

Jest to opcja najwygodniejsza przy wystawianiu faktur gdzie faktury wystawiane cyklicznie różnią się co miesiąc o jakąś usługę bądź też ilość usług danego rodzaju na fakturze co miesiąc może być inna a także wystawianie faktur gdzie pobierana jest stała opłata abonamentowa.

Poprzez menu wystaw faktury -> wystawiaj automatycznie otwieramy okienko wystawiania faktur. Pokazują się nam firmy którym mamy wystawić faktury jeśli jest już ich termin wystawienia.

wystawianie faktur automatyczne

Jeśli mamy wystawić faktury abonamentowe - o stałych kwotach, usługach dla każdej firmy możemy skorzystać z opcji automatycznej naciskając przycisk Wystaw auto jeśli należało by ingerować w kwoty bądź usługi dla każdej z firm (lub dla pewnej ich części) wówczas posługujemy się przyciskiem Wystaw . Po wystawieniu faktury dana firma znika z listy jeśli termin następnej faktury jest dalszy niż dzień wystawiania. Data wystawienia faktury i data sprzedaży będzie automatycznie ustawiana z daty, która jest widoczna w dole okienka. Automatycznie jest ona ustawiana na dzień aktualny ale można ją zmienić na inną. Dodatkowy opis na fakturze służy wprowadzeniu na każdą z faktur jakiegoś dodatkowego opisu - np 'Abonament za maj 2012' lub też jakiegoś innego opisu faktury, który będzie na niej drukowany.