2. Instalacja programu

Po zainstalowaniu programu - instalacja podobna jak uaktualnienie w programie MR_FAKTURY_PRO - należy podać katalog gdzie został zainstalowany program MR_FAKTURY_PRO lub MR_FAKTURY_START i nacisnąć przycisk instaluj - pierwsze uruchomienie programu powinno stać się okazją do wprowadzenia kodu licencji. Co prawda bez tego kroku będą działały pewne funkcje programu ale nie będą działały te najważniejsze. Bez licencji program pozwala na obsługę do 10 firm.

W otrzymanej licencji programu znajdują się cztery linie tekstu. Jeśli wejdziemy w menu O programie i naciśniemy przycisk rejestracja pokaże się nam okienko z czterema liniami do wpisania. W licencji znajdują się te same linie, które należy wprowadzić do okienka. Należy zwrócić przy tym uwagę na duże i małe litery oraz odstępy między nimi. Ne można zmienić żadnego znaku. Najlepiej przekopiować odpowiednie linijki z licencji w pdf bezpośrednio do programu.