Program MR SCAL JPK V7

 

Program MR_SCAL_JPK_V7 służy do scalania plików JPK_VAT7M i JPK_VAT7K do jednego pliku jaki jest wymagany przez MF. Program jest bardzo prosty. Jego obsługa przewiduje że możemy używać go dla wielu firm - dlatego też może być stosowany także w biurach rachunkowych. Często zdarza się sytuacja przy tańszych i prostszych programach księgowych że nie ma możliwości importu pliku JPK do takiego programu. A program fakturujący generuje taki plik. Wówczas wystarczy zaksięgować w programie księgowym podsumowanie z ewidencji VAT sprzedaży w programie księgowym. Dopisanie kosztów i wygenerowanie pliku JPK. Mamy jednak wówczas dwa pliki JPK. Ten z programu fakturującego i ten z programu księgowego. Możemy teraz wczytać oba te pliki do programu MR_SCAL_JPK  usunąć podsumowanie VAT sprzedaży z pliku, który wygenerowała nasza księga i wygenerować jeden plik JPK_VAT7 Program generuje plik w części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej. Można potem pliki przez niego wygenerowane przesłać do MF za pomocą strony https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client   

UwagaTa wersja nie jest kompatybilna z poprzednią wersją. Dlatego nie można uaktualnić starszej wersji MR_SCAL_JPK do wersji MR_SCAL_JPK_V7

 

Program MR_SCAL_JPK_V7 jest stosunkowo świeży dlatego gdyby były jakieś trudności w jego stosowaniu proszę o informację na telefon 502107188 lub na maila kontaktowego,

 

wersja 1.01 z 20.11.2020

Zmiany

20.11.2020 Wprowadzono możliwość zmiany wartości pól 68, 69 ze względu na niemożliwość ustalenia ich wartości na podstawie ewidencji. 

 

 

 

 Obrazy z programu mr_scal_jpk_v7

Winieta programu

winieta programu MR_SCAL_JPK

 

Wczytanie pliku JPK_VAT

wczytanie pliku JPK_VAT

 

 

Generowanie pliku JPK_VAT

 

Po wybraniu przycisku Przeglądaj możemy wykluczyć dany wpis do generowania pliku JPK_VAT. Możemy też skasować dany plik JPK_VAT jeśli za dużo wczytaliśmy plików.