3. Zaczynamy pracować z programem

W pierwszym kroku definiujemy sobie nasze konta. Wchodzimy w menu Konta ► Konto i wprowadzamy nazwy naszych kont. Numery kont są podawane tylko dla naszej informacji. Pokaże nam się następujący obrazek

dane konta

W nazwie konta podajemy jakąś przyjazną nazwę, która definiuje nam konto np. Konto firmowe. Numer konta tu podajemy numer konta ale jest to bardziej dla naszej informacji i identyfikacji w przypadku kiedy byśmy używali większej ilości kont.

Bardzo ważna jest ostatnia opcja - typ konta. Tu musimy wybrać bank jaki jest związany z danym kontem. Jest to o tyle istotne że każdy z banków generuje inne formaty danych wyciągów z konta. Program częściowo sprawdza czy dany plik pochodzi z danego banku. Dlatego też ważne jest aby wybrać odpowiedni typ banku.

W przypadku obsługi płatności masowych gdzie każdy klient naszej firmy posiada indywidualne konto na które wpłaca pieniądze obecnie program oferuje obsługę konta w standardzie Elixir

platności masowe

Dzięki użyciu tej opcji możemy także automatycznie przydzielić za pomocą przycisku Zapisz konta indywidualne konta na jakie nasi klienci będą wpłacali do banku pieniądze. Konta te są zapisywane do danych klienta w programie MR_FAKTURY_PRO. Konta definiowane są na podstawie numeru otrzymanego z banku na podstawie umowy, który to zawiera numer banku i numer konta masowego oraz numeru wewnętrznego w programie także ponowna ich generacja nie przypisze innego numeru - nawet w przypadku zmiany danych firmy za pomocą funkcji popraw w MR_FAKTURY_PRO. Generowane numery zawierają sumy kontrolne i są pełnym numerem banku.


Drugim elementem, które należy zdefiniować to definicja grup. Czynimy to w menu Ustawienia Grupy

grupy

Grupy służą do tego żeby w późniejszym czasie można było przefiltrować poszczególne przelewy np. w celu prześledzenia przelewów jakie były dla danego celu. Np możemy sobie zażądać aby program pokazał nam wszystkie przelewy dotyczące podatków za dany okres. Oczywiście tylko od nas zależy czy chcemy tej dodatkowej funkcjonalności czy nie - możemy nie tworzyć nowych grup.

 

Dla konta w mBanku możemy także zdefiniować początki nazw tyczących się tytułu danego przelewu. Można to zrealizować w menu Ustawienia Teksty tytułów

 

W programie zdefiniowano już pewne tytuły ale możemy samodzielnie dodać inne.