4. Odczyt przelewów

W przypadku kiedy jest zdefiniowane jedno konto jest ono automatycznie wczytywane do programu. Jeśli jest ich więcej obok numeru konta pojawi się przycisk Wybierz i tu należy wybrać numer konta, do którego chcemy wczytać dane.

Aby zapisać przelewy do programu należy wejść do konta inteligo lub PKO BP Inteligo lub mBank lub ING na stronie internetowej i następnie wyeksportować przelewy za pomocą typu xml dla konta Inteligolub PKO BP a format csv dla konta mBank lub ING. Dla przelewów z ING BankOnLine można także wyeksportować w formacie MT940. Następnie za pomocą menu Czytaj Czytaj z csv

Format XML dla dwóch pierwszych banków został wprowadzony ze względu na to iż w takim pliku przechowywany jest też numer konta z którego są przelewy i dzięki temu łatwiej jest weryfikować czy użyliśmy aby prawidłowego pliku z danymi przelewów szczególnie gdy posiadamy dwa różne konta w tych bankach.

Za pomocą przycisku Znajdź znajdujemy plik z danymi przelewów w formacie csv lub innym, które potrafi przeczytać program. Po naciśnięciu przycisku czytaj program przeczyta przelewy i zaimportuje je do bazy. Nie należy się przy tym przejmować tym że w pliku mogą się już znajdować przelewy, które już zostały zaimportowane wcześniej. Program drugi raz już ich nie zaimportuje.

Uwaga

W przypadku płatności masowych niestety nie ma możliwości filtrowania już wczytanych przelewów. Dlatego należy bardzo uważać z wczytywaniem poszczególnych porcji danych.Najlepiej przed każdym wczytaniem danych z takiego konta sprawdzić jaka jest dana początkowa w pliku i porównać z tą pokazywaną na winiecie. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek w postaci wczytania tych samych danych.