6. Ewidencja przelewów

Program umożliwia nam przeglądanie przelewów które znajdują się w systemie. Za pomocą menu Pokaż możemy oglądać przelewy na różny sposób. Po wybraniu zakresu dat w jakim będziemy przeglądać przelewy.

W tym okienku możemy także zmienić rodzaj grupy a także usunąć przydział danego przelewu do faktury.

Możemy także przeglądać przelewy według różnych kryteriów. Można np. przeglądać przelewy dla danej firmy (ale wówczas tylko wyświetlane są przelewy przydzielone) lub dla danej grupy lub grup itd.

Klikając w nagłówek większości kolumn możemy posortować jej zawartość według tej kolumny.

Jest to kapitalne narzędzie do szukania przelewów lub wskazywania klientowi iż nie spłacił nam wszystkich faktur. Bo dzięki mechanizmom różnego rodzaju filtrowania danych możemy zobaczyć a także wydrukować interesujące nas przelewy a także na jakie faktury zostały one przypisane.

Możemy tu zobaczyć sobie jakie są nadpłaty od klientów. Wystarczy zaznaczyć Pokaż nadpłaty i pokazane zostaną wszystkie nie uregulowane dotychczas nadpłaty.

Możemy także pokazać przelewy z danego konta. Jeśli jesteśmy na danym koncie i chcemy zobaczyć jakie były inne przelewy z niego to wystarczy nacisnąć na przycisk wyb wskaz. zostanie wówczas do pola wpisany numer konta a zaznaczenie Pokaż przelewy z konta spowoduje że inne przelewy będą niewidoczne z zostaną tylko te których numer konta jest pokazany w tym polu.

Możemy także przeglądać przelewy według cech lub cechy. Wystarczy tylko dodać interesujące nas cechy za pomocą przycisku Dodaj a potem zaznaczyć napis Pokaż przelewy zawierające. Jeśli interesują nas przelewy dla konkretnej przypisanej już dla nich firmy to należy za pomocą klawisza Wybierz wybrać konkretną firmę, której dane pokażą się później w okienku powyżej. Zaznaczenie Pokaż przelewy dla firmy spowoduje że zostaną pokazane te przelewy.

Możemy także przefiltrować przelewy w zakresie kwot. Podając zakres kwot od do i zaznaczając Pokaż przelewy z kwotą

Jednak najbardziej mocną możliwością filtrowania jest opcja Przelewy z tekstem. Umożliwia ona w prosty sposób filtrowanie przelewów od konkretnych klientów. Dzięki temu że mamy do dyspozycji dwa pola możemy nie przejmując się kolejnością wpisać np imię i nazwisko wpłacającego każde w osobne pole i otrzymać wynik pozytywny. Także czasem nie do końca znamy nazwę firmy lub jest ona bardzo długa. Dzięki temu możemy skrócić wpis i uściślić drugim opisem.

Istnieje też możliwość skasowania przydzielenia w przypadku kiedy okazało by się że jednak coś źle przydzieliliśmy. Należy jednak pamiętać że spłaty należy skasować w mr_faktury_pro osobno. Można je też skasować w menu Pokaż -> Historia spłat