MR KSIĘGA Zmiany w programie

3.21 16.11.2020

 • Uwzględniono pozycję zły dług pozycja 68 i 69 deklaracji JPK_VAT7. Dodatkowy znacznik w tabeli ze znacznikami GTU. 

3.21 29.10.2020

 • Uwzględniono osoby fizyczne prowadzące działalność w obsłudze JPK_VAT7

3.2 24.10.2020

 • Wprowadzono obsługę JPK_VAT7M 

3.1 11.06.2018

 • Wprowadzono szyfrowanie tabel danych wszędzie tam gdzie są dane firm i osób - w związku z RODO.
 • Dodano możliwość przywrócenia oryginalnego formatu wydruku w przypadku kiedy przy projektowaniu własnego formatu popełnilibyśmy jakieś błędy.

3.08 22.03.2018

 • Dodano sprawdzenie w VAT zakup czy kolumny JPK dla wartości netto nie zawierają numerów kolumn dla VAT i odwrotnie. Ograniczy to ilość błędów popełnionych przypadkiem.

3.08 20.03.2018

 • Wprowadzono ustawianie nazwy i adresu firmy na podstawie NIP (dane pobierane z GUS - konieczny dostęp do internetu)

3.08 22.02.2018

 • Wprowadzono możliwość pobierania danych z wersji sieciowej
 • Możliwość aktualizacji programu w wersji próbnej.

3.07 17.02.2018

 • Wprowadzono możliwość półautomatycznego uaktualnienia programu  

3.07 23.01.2018

 • Poprawiono generacje pliku JPK_VAT wersja 3. Jest on poprawnie odczytywany przez demo Klient 2.0 (1.0.3.0) 

3.07 22.01.2018

 • Dodano pamiętanie wielkości najczęściej używanych okien.

3.07 15.01.2018

 • Poprawiono wydruk rejestru sprzedaży i zakupów.

3.07 22.12.2017

 • Dodano eksport do JPK_VAT
 • Import z programu MR_FAKTURY_PRO 3.07

2.07 4.06.2012

 • Poprawiono błędy przy poprawianiu wpisów w rejestrze zakupów

2.07 26.05.2012

 • Zmieniono formaty wydruku żeby umożliwić druk maksymalnej ilości stawek VAT w rejestrze sprzedaży i zakupów

2.06 30.03.2011

 • Wprowadzono możliwość drukowania księgi narastająco według kolejnych miesięcy

2.06 12.02.2011

 • Wprowadzono dodatkowo możliwość numeracji miesięcznej obok rocznej. Jednak nie jest ona zalecana ze względu na zastrzeżenia licznych urzędów skarbowych
 • Możliwość startu od określonego numeru w numeracji
 • Możliwość zdefiniowania do 7 stawek VAT obok stawki 0, zw i eksportowej
 • Poprawiono algorytm przenumerowania księgi i rejestru sprzedaży - lepiej uwzględnia on kolejność numerów faktur
 • Poprawiono działanie programu i wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia

2.02 16.06.2009

 • Poprawiono funkcję blokowania miesięcy w księdze

2.02 23.05.2009

 • Poprawiono import dostaw z programu MR_FAKTURY_PRO

2.00 10.11.2008

 • Wprowadzono nową wersję programu - nie jest kompatybilna ze wersją 1.xx

1.41 19.02.2007

 • poprawiono błąd w numeracji na wydrukach
 • poprawiono przenumerowanie dokumentów przy usuwaniu wpisu

1.4 29.01.2007

 • zmiana połączenia między tabelami księgi i rejestrów
 • zwiększenie maksymalnej długości nazwy dowodu księgowego
 • możliwość ręcznego poprawiania sum przy wpisach do rejestru
 • poprawa wydruków
 • poprawa wielu błędów

Wersja 1.34 3 styczeń 2007

 • zapamiętywana data przy dodawaniu kolejnych wpisów
 • dodana opcja do przenoszenia nr z księgi do rej VAT przy wpisie
 • usunięta wada w spisie kontrahentów przy edycji
 • dodana możliwość edycji sum przy dodawaniu wpisu w rej VAT
 • dodana opcja umieszczania na wydrukach pełnej nazwy firmy
 • zaokrąglanie sum do dwóch miejsc po przecinku

Wersja 1.33 24 październik 2006

 • dodanie opcji przeniesienia nazwy faktury do księgi
 • data otrzymania ustawia się na datę wystawienia
 • nie trzeba podawać już nazwy, adresu i NIP-u kontrahenta

Wersja 1.2 20 wrzesień 2005

 • Wprowadzono wersję shareware do pobrania.