MR KSIĘGA Pobierz

 

Program MR KSIĘGA w dostępnej tu wersji jest w pełni funkcjonalny - jest to pełna wersja programu. Może ona służyć zarówno do instalacji programu a także do uaktualnienia od wersji 3.07. Uaktualnienie  polega na uaktualnieniu istniejących danych a także programu tak że mamy dostęp do starych danych w nowej wersji programu.

Program bez rejestracji będzie pracował przez 30 dni od chwili zarejestrowania - w późniejszym okresie będzie wymagał kodów licencji aby pracować dalej.  Ta wersja programu ma możliwość importu z MR_FAKTURY_PRO od wersji 3.16.

 

Dostępna tu wersja to wersja 3.21 z 21 czerwiec 2021 roku.  Ma ona możliwość generowania pliku JPK_VAT7M i JPK_VAT7K. Do jego wysyłania służy https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client .

Podgląd pliku wraz z możliwością poprawek zapewnia https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-form/read-file  

Stara wersja programu Klient JPK 2.0 nie obsługuje tego formatu.

 Po pobraniu instalatora należy kliknąć na instaluj_ks_3.21.exe aby uruchomić instalatora programu

 

Aby zainstalować program  należy nacisnąć na przycisk Instaluj. Dobrze jest nie zmieniać katalogu programu dzięki czemu w przypadku uaktualnienia nie będzie konieczności wyboru właściwego katalogu gdzie został zainstalowany program.

 

W przypadku gdyby zachodziła konieczność deinstalacji  programu wystarczy skasować cały katalog z programem.