Wersja 2020_2 wrzesień 2020

 • Obsługa JPK_VAT7M i JPK_VAT7K w części ewidencyjnej
 • Dodano możliwość wprowadzania cech GTU dla towarów a także wprowadzono możliwość dodania oznaczeń księgowych dla faktur.
 • Zmieniono obsługę faktur z podzielną płatnością.
 • Więcej uwag znajdziesz Zmiany w programie dla wersji 3.15  Uwagi dotyczą także wersji START.

Wersja 2019_2 2 grudzień 2019

 • Obsługa JPK_FA(3).

Wersja 2019_1 21 październik 2019

 • Obsługa płatności podzielonej (Split Payment) podobnie jak w wersji pro.
 • Możliwość wprowadzenia maksymalnej ilości znaków na drukarce fiskalnej.

Wersja 2019 1 lipiec 2019

 • Program obsługuje obecnie format JPK_FA(2) obowiązujący od 1 lipca 2019
 • Przyspieszono ewidencję działań na kasie.
 • Zwiększono do 18 znaków symbol spłaty
 • Obsługa najnowszej biblioteki ELZAB
 • Nowa wersja biblioteki dla wydruków w wersji 6.

Wersja 2018_1 30 maj 2018

 • Wprowadzono szyfrowanie bazy firm i osób fizycznych - zgodne z RODO
 • Wprowadzono możliwość dodania hasła do konta administratora by uniemożliwić dostęp dla osób niepowołanych do programu.

Wersja 2018 20 marzec 2018

 • Wprowadzono odczyt adresu i nazwy firmy na podstawie NP-u z bazy GUS (konieczny dostęp do internetu aby funkcja działała) 
 • Nowa wersja programu raportującego FR6.

Wersja 2017 19 grudzień 2016

 • Wprowadzono możliwość eksportu danych do formatu JPK_FA wydawanego na żądanie Urzędu Skarbowego.

Wersja 2016 21 czerwiec 2016

 • Wprowadzono nową wersję silnika bazy danych NexusDB 4.1
 • Poprawiono szybkość przeglądania ewidencji faktur sprzedaży dla danej firmy.
 • Dodano możliwość dodania zapytania przed zapisem faktury/paragonu - zapobiega to przypadkowym zapisom

Wersja 2015 23 luty 2015

 • Wprowadzono nową wersję projektanta wydruków w wersji 5.
 • Zastosowano nową wersję bazy danych w wersji 4.05
 • Możliwość zmiany czcionki i koloru na wszelkich listach towarów, firm, zestawień itp.
 • Obsługa odwróconego VAT-u na fakturach dla osób prawnych.
 • Automatyczne sprawdzanie czy istnieje nowsza wersja programu z możliwością wyłączenia tej opcji.
 • Łatwe uaktualnienie programu za pomocą menu - bez konieczności ręcznego pobierania instalatora ze strony

Wersja 2014 31 grudzień 2013

 • Wprowadzono dłuższe nazwy podstawowe towarów
 • Dostosowano wydruki do obowiązujących zmian w prawie.

Wersja 2013 10 listopad 2012

 • Wprowadzono do programu Style wydruku.  

 

Wersja 1.7 10 listopad 2010

 • Przystosowanie programu do zmieniających się stawek VAT.

 

Wersja 1.05 11 sierpień 2008

 

 • Uaktualniono wyglądu programu. Wprowadzono klawisze obsługi takie jak w wersji pro.

 

Wersja 1.0 21 grudzień 2006

 • Wprowadzono program do sprzedaży