9.4 Zestawienia wydań zewnętrznych.

 W programie stworzono możliwość dodatkowej analizy wydań zewnętrznych. Działa ona identycznie jak 9.1. zestawienia sprzedaży z tym że dotyczy to nie sprzedaży a wydania zewnętrznego. Możemy podobnie jak tam dla dowolnego okresu wybierać Całość wydań zewnętrznych, Grupę towarową lub Konkretny towar.

Możemy tu wybrać Wydania zewnętrzne a także Wz-ki które dotyczą dokumentów, które są później zamieniane na sprzedaż. Należy o tym pamiętać przy analizie danych.