9.3 Wykresy sprzedaży

Możemy zobaczyć w programie wykresy sprzedaży danego towaru, grupy towarowej lub całości. W programie realizujemy to za pomocą menu Zestawienia -> Sprzedaż -> Wykresy. Po jego wybraniu pokaże się nam okienko :

Możemy tutaj wybrać okres jaki będzie nas interesował wybierając konkretny miesiąc z menu Okres wydruku Miesiąc <F8> lub od..do..<F9> gdzie możemy wybrać sobie dowolny okres jaki będzie brany pod uwagę. W Okres dla słupka możemy wybrać przedział czasu jaki będzie brany pod uwagę Np jeśli wybierzemy okres maj 2012 i ustawimy Okres dla słupka na dzień to będziemy mieli 31 słupków odpowiadających temu miesiącowi. Na słupku możemy pokazać jako kryterium wysokości słupka ilość, wartość, średnia cena sprzedaży, średni zysk sprzedaży. Na słupkach może pojawić się szereg towarów lub grup towarowych celem porównania.