15 Eksport

W tym menu zgrupowano procedury, które służą eksportowi danych z programu MR_FAKTURY_PRO.