11. Obsługa karty punktowej

Często aby przywiązać klienta do zakupów w danym sklepie stosuje się różnego rodzaju zachęty. Jedną z takich zachęt może być karta punktowa, na którą klienci nabijają sobie punkty za zakupy dokonane w sklepie a potem otrzymują za uzbierane punkty jakieś profity.  W programie istnieje wspomaganie takiego scenariusza działań. W programie istniej możliwość obsługi kart punktowych wyposażonych na przykład w kod kreskowy i odpowiednie zbieranie punktów w zależności od dokonanych zakupów. W tym rozdziale opiszemy wszystkie funkcje z tym związane.