Podzielna Płatność (Split Payment) od 1 listopada 2019

Od 1 listopada 2019 roku wchodzą w życie przepisy, które są mocno restrykcyjne dla przedsiębiorców wystawiających faktury od 15000 zł wzwyż a sprzedających towary z grupy tzw. wrażliwych. Będa one wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, obejmującym 150 grup towarów i usług, w tym węgiel, wyroby ze stali, metale szlachetne, części do samochodów i motocykli, surowce wtórne, elektronika, usługi budowlane.

Takie faktury dla firm podlegających podatkowi VAT muszą mieć dodatkowe oznaczenie "procedura podzielonej płatności" Tak by firmy wykonujące taki przelew wiedziały że należy wykonać tu procedurę podzielonej płatności spłacając taką fakturę. Kara w przypadku braku takiego napisu na fakturze - gdy kontrahent nie wpłaci nam według podzielonej płatności - to dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Jednak kwota kary będzie liczona tylko od tych towarów, które są w załączniku nr 15 a znajdują się na tej fakturze. Kary można będzie uniknąć gdy kontrahent wpłaci nam w mechanizmie podzielonej płatności całą kwotę odpowiadającą kwocie VAT przypadającą na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na licznych stronach biznesowych.

Wersja programu 3.12 ma trzy sposoby poradzenia sobie z tym problemem. Pierwszy najprostszy to wystawianie wszystkim faktur z napisem mechanizm podzielonej płatności. Nabywca jeśli faktura jest poniżej 15000 i nie zawiera towarów z załącznika 15 nie jest wówczas zobowiązany do płacenia w tym mechanizmie. Ale my jako sprzedawca mamy kłopot z głowy - wystarczy tylko w Administracja -> Ustawienia Systemowe - zakładka Sprzedaż i tu opcja Dla wszystkich faktur płatność podzielona ma być zaznaczona. Wówczas od 1 listopada na fakturach dla firm będzie dodatkowy napis "procedura podzielonej płatności".

Drugi sposób jest podobny do tego pierwszego. Tyle ze faktury z napisem "procedura podzielonej płatności" będzie drukowana tylko dla tych faktur, które są na kwotę 15000 zł i więcej. Należy wówczas w menu Administracja -> Ustawienia Systemowe - zakładka Sprzedaż i tu opcja  Dla faktur >= 15000 zł płatnośc podzielona powinna być zaznaczona.

Prawidłowy sposób jest bardziej skomplikowany. Wymaga on bowiem od nas zaznaczenia w dniu 1 listopada lub dniu roboczym po nim wszystkich towarów jakie mamy na swoich listach towarowych a które są zawarte w załączniku 15 jako  'Metale stawka vat "-" dla firm odwrotne obciążenie. Od 1 listopada będzie to napis "Towary z załącznika 15 - płatność podzielona"  Wówczas program będzie wiedział czy na danej fakturze, która będzie w kwocie 15000 zł lub wyżej należy dodać napis "procedura podzielonej płatności", W związku z tym iż z dniem 1 listopada przestaje obowiązywać procedura odwrotnego obciążenia należy wszystkie WZ-ki na których są towary z odwrotnym obciążeniem zrealizować do dnia 31.10.2019 gdyż inaczej zostanie wygenerowana faktura z odwrotnym obciążeniem.          

Co jednak gdy nie pokazuje się na fakturze ten napis mimo iż powinien ? Problemem może być brak na formacie wydruku faktury od wartości netto lub brutto napisu [obciazenie_odwrotne] . Rozwiązaniem tego problemu może być dodanie tego napisu do formatu wydruku lub przywrócenie oryginalnego formatu wydruku.