Program do wystawiania not obciążeniowych, uznaniowych

Jeśli szukasz jakiegoś wygodnego w użyciu programu, który miałby także możliwość wystawiania not obciążeniowych czy uznaniowych to dobrze trafiłeś. Program MR FAKTURY PRO potrafi w dosyć elastyczny sposób wystawiać te dokumenty a także dzięki łatwemu w użyciu projektantowi wydruków mamy tu możliwość dostosowania do naszych wymagań wyglądu jaki nota obciążeniowa czy uznaniowa powinna przyjąć. Dodatkowo jeśli jest taka potrzeba noty mogą być wystawiane w innych walutach niż złoty. Mamy też do dyspozycji ewidencję takich not a także wydruk ewidencji not.

Nota obciążeniowa czy uznaniowa może być przez nas poprawiana gdyby zdarzyło się nam popełnić błąd przy jej wystawieniu, bądź też można ją skasować gdyby okazało się że została jednak niepotrzebnie wystawiona. Program pod tym względem jest bardzo elastyczny. Pełen opis procesu wystawiania takich dokumentów znajduje się w podręczniku na stronie : 7-5-wystawianie-not

 

Poniżej mamy obrazek jaki pojawi się nam przy wystawianiu noty.

 

Informacje na temat noty

Nie każda transakcja dokonana pomiędzy podmiotami będzie dokumentowana fakturą. Zdarzają się sytuacje, w których wystarczającym dokumentem pozwalającym na obciążenie i równocześnie uznanie obciążenia przez drugą stronę jest nota księgowa, zwana również notą obciążeniowo - uznaniową.

 

Sytuacje w jakich wykorzystuje się noty księgowe

Noty księgowe wykorzystuje się najczęściej w celu udokumentowania transakcji niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, najczęściej dla celów:

  • obciążenia dłużnika naliczonymi odsetkami od niezapłaconych zobowiązań;
  • obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację umowy;
  • uznania dłużnika kwotą umorzonego długu;
  • udokumentowania żądania wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela;
  • sprostowania pomyłek w wystawionych wcześniej dowodach księgowych;.
  • przenoszenia kosztów niepodlegających opodatkowaniu na nabywcę np. opłat skarbowych.

 

Nota uznaniowa (kredytowa) – jest to pisemne zawiadomienie, w którym wierzyciel informuje dłużnika o umorzeniu określonego długu (należności). Notę uznaniową najczęściej wystawia się w przypadku zwrot towarów lub udzielenia rabatu cenowego.