Faktura eksportowa - jak wystawić ?

Gwałtowny rozwój eksportu w Polsce powoduje iż coraz więcej przedsiębiorców styka się z koniecznością wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów z naszego kraju poza terytorium UE. Takim dokumentem jest faktura którą najprościej jest wystawić w programie MR FAKTURY PRO. 

Poprzez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny towarów, jeśli wywóz dokonany jest przez :

a) dostawcę lu na jego rzecz (eksport bezpośredni)

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni)

Oczywiście należy pamiętać iż fakturę eksportową wystawiamy tylko w przypadku podmiotów prawnych (firm) W przypadku osób prywatnych wystawiamy tradycyjną fakturę opodatkowaną według aktualnie obowiązujących stawek VAT.

 Faktura eksportowa w zasadzie nie różni się od zwykłej faktury. Taki dokument  dla wygody w programie MR FAKTURY PRO wystawiany jest za pomocą menu Sprzedaż -> Sprzedaż eksport. I tu w zależności od tego czy nabywca jest spoza Unii ( wówczas wystawiana jest faktura eksportowa) lub jest z Unii (wówczas wystawiana jest faktura wewnątrzwspólnotowa) Dla Faktury eksportowej w pierwszej kolejności gdy definiujemy odbiorcę należy zaznaczyć przyciskiem spoza Unii.

Faktura eksportowa może być wystawiana w walucie kraju do którego wysyłany jest towar lub w innej walucie. Jako że program automatycznie ustawia dla wszystkich towarów 0% podatku VAT nie jest konieczne pokazanie na tej fakturze podsumowania w złotych.

Na fakturze oprócz polskich napisów w niektórych miejscach pojawią się dodatkowe angielskie napisy aby ułatwić nabywcy przeczytanie i zrozumienie takiej faktury. Oczywiście możemy łatwo podmienić te napisy na inne w innych językach dostosowanych do języka naszego odbiorcy. Możemy także tak zmodyfikować format wydruku aby oprócz polskich nazw towarów pojawiły się nazwy towarów w języku odbiorcy.

Standardowo faktura eksportowa powinna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Należy pamiętać że aby poprawnie rozliczyć taką fakturę podatnik powinien posiadać że towar faktycznie przekroczył granice Unii Europejskiej. A takim dokumentem może być wyłącznie dokument celny. Na ogół można posłużyć się komunikatem elektronicznym IE-599 automatycznie generowanym przez urząd celny i przesyłanym na email podany w zgłoszeniu celnym. Mogą to być też wydruki IE-599 lub SAD potwierdzone przez urząd celny.

Jeśli fakturę fakturę eksportową wykonujemy sporadycznie a nie posiadamy licencji na program MR_FAKTURY_PRO to możemy ściągnąć sobie wersję próbną ze strony i po paru sekundach po instalacji możemy wystawić taką fakturę. Program bez licencji będzie pracował przez 3 miesiące także możemy wystawić fakturę a po okresie próbnym albo wykasować cały katalog z programem albo wykupić sobie niedrogą licencję.