Prosty program do faktur

Największym problemem przy wprowadzaniu programu do firmy jest przeszkolenie pracowników tak by sprawnie posługiwali się wprowadzanym programem. By mogli z niego wycisnąć jak najwięcej przy minimum wysiłku. Na rynku jest wiele programów, które posiadają wiele rozbudowanych funkcji jednak mają jeden kłopot - są przystosowane do pracy z wykształconym personelem. W obecnych czasach nikt nie chce przekopywać się przez potężne dokumentacje żeby wystawić prostą fakturę.

Czytaj więcej: Prosty program do faktur

wzory faktur VAT

Jeśli ktoś szuka w internecie wzory faktur VAT - to chyba jest mocno zdesperowany. Nie warto szukać jakiś mitycznych wzorów, które często nie są za darmo i korzystanie z nich nie jest tak wygodne jak z programów fakturujących. Wyobraź sobie że masz do dyspozycji program, który posiada kilkanaście takich wzorów. Na różne potrzeby przedsiębiorców.

Czytaj więcej: wzory faktur VAT

Faktura pro forma

Prowadząc działalność gospodarczą wiele firm życzy sobie aby przed zapłaceniem za daną usługę lub towar wystawić dokument, na podstawie którego mogli by zapłacić za zamówione produkty lub też zdecydować się na ich zakup.

Takim dokumentem bardzo popularnym była faktura pro forma. Dokument o niemal identycznej formie jak faktura jednak w świetle przepisów nie podlegający rygorom podatkowym. Jest to swoista umowa pomiędzy sprzedawcą a nabywcą że ten będzie mógł kupić produkty po określonych cenach. Drugą wygodną funkcją jaką posiada ten dokument to taki iż podane są na niej np. dane sprzedającego i dane do ewentualnego przelewu. Kupujący może mieć pewność, że wpłaca na odpowiednie konto.

Dla sprzedającego taki dokument jest także wygodny. Bo nie stanowi on podstawy do zaksięgowania. Zatem jeśli kupujący nie zapłaci nam, bądź zrezygnuje z zakupu możemy taki dokument wyrzucić bez żadnych konsekwencji. 

Jednak od 1 stycznia 2014 roku fakturą jest dokument wystawiony w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Jako że w zestawie definiującym fakturę oprócz innych elementów powinno się pojawić słowo faktura, niektórzy urzędnicy mieli zupełnie niedorzeczny pomysł aby zakwalifikować faktury pro forma jako zwykłe faktury i w przypadku znalezienia takowych w firmie traktowali je jako nie zaksięgowane. W związku z tym w programie MR FAKTURY PRO na wszelki wypadek faktury pro forma są drukowane jako DOKUMENT PRO FORMA. Po to aby nie używać zastrzeżonego słowa faktura. Oczywiście jeśli jakiś przedsiębiorca chce by mimo wszystko taki dokument nazywał się FAKTURA PRO FORMA wystarczy tylko poprawić taki dokument w Administracja -> Ustaw wydruki. Tam możemy zastąpić słowo DOKUMENT na FAKTURA. Bezpieczniej jednak jest zostawić to tak jak jest to teraz zdefiniowane. 

Ministerstwo finansów na swoich stronach mf.gov.pl wyjaśnia że :

"Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT".

Jednak urzędnicy czasem potrafią zaskoczyć, mimo iż taki dokument nie potwierdza dostawy produktu a jedynie poświadcza iż istnieje taka chęć pomiędzy sprzedającym a kupującym stąd wydaje się że jest to najprostsze rozwiązanie. 

Program do wystawiania not obciążeniowych, uznaniowych

Jeśli szukasz jakiegoś wygodnego w użyciu programu, który miałby także możliwość wystawiania not obciążeniowych czy uznaniowych to dobrze trafiłeś. Program MR FAKTURY PRO potrafi w dosyć elastyczny sposób wystawiać te dokumenty a także dzięki łatwemu w użyciu projektantowi wydruków mamy tu możliwość dostosowania do naszych wymagań wyglądu jaki nota obciążeniowa czy uznaniowa powinna przyjąć. Dodatkowo jeśli jest taka potrzeba noty mogą być wystawiane w innych walutach niż złoty. Mamy też do dyspozycji ewidencję takich not a także wydruk ewidencji not.

Nota obciążeniowa czy uznaniowa może być przez nas poprawiana gdyby zdarzyło się nam popełnić błąd przy jej wystawieniu, bądź też można ją skasować gdyby okazało się że została jednak niepotrzebnie wystawiona. Program pod tym względem jest bardzo elastyczny. Pełen opis procesu wystawiania takich dokumentów znajduje się w podręczniku na stronie : 7-5-wystawianie-not

Czytaj więcej: Program do not obciążeniowych

Faktura eksportowa - jak wystawić ?

Gwałtowny rozwój eksportu w Polsce powoduje iż coraz więcej przedsiębiorców styka się z koniecznością wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów z naszego kraju poza terytorium UE. Takim dokumentem jest faktura którą najprościej jest wystawić w programie MR FAKTURY PRO. 

Poprzez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny towarów, jeśli wywóz dokonany jest przez :

a) dostawcę lu na jego rzecz (eksport bezpośredni)

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni)

Oczywiście należy pamiętać iż fakturę eksportową wystawiamy tylko w przypadku podmiotów prawnych (firm) W przypadku osób prywatnych wystawiamy tradycyjną fakturę opodatkowaną według aktualnie obowiązujących stawek VAT.

 Faktura eksportowa w zasadzie nie różni się od zwykłej faktury. Taki dokument  dla wygody w programie MR FAKTURY PRO wystawiany jest za pomocą menu Sprzedaż -> Sprzedaż eksport. I tu w zależności od tego czy nabywca jest spoza Unii ( wówczas wystawiana jest faktura eksportowa) lub jest z Unii (wówczas wystawiana jest faktura wewnątrzwspólnotowa) Dla Faktury eksportowej w pierwszej kolejności gdy definiujemy odbiorcę należy zaznaczyć przyciskiem spoza Unii.

Faktura eksportowa może być wystawiana w walucie kraju do którego wysyłany jest towar lub w innej walucie. Jako że program automatycznie ustawia dla wszystkich towarów 0% podatku VAT nie jest konieczne pokazanie na tej fakturze podsumowania w złotych.

Na fakturze oprócz polskich napisów w niektórych miejscach pojawią się dodatkowe angielskie napisy aby ułatwić nabywcy przeczytanie i zrozumienie takiej faktury. Oczywiście możemy łatwo podmienić te napisy na inne w innych językach dostosowanych do języka naszego odbiorcy. Możemy także tak zmodyfikować format wydruku aby oprócz polskich nazw towarów pojawiły się nazwy towarów w języku odbiorcy.

Standardowo faktura eksportowa powinna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Należy pamiętać że aby poprawnie rozliczyć taką fakturę podatnik powinien posiadać że towar faktycznie przekroczył granice Unii Europejskiej. A takim dokumentem może być wyłącznie dokument celny. Na ogół można posłużyć się komunikatem elektronicznym IE-599 automatycznie generowanym przez urząd celny i przesyłanym na email podany w zgłoszeniu celnym. Mogą to być też wydruki IE-599 lub SAD potwierdzone przez urząd celny.

Jeśli fakturę fakturę eksportową wykonujemy sporadycznie a nie posiadamy licencji na program MR_FAKTURY_PRO to możemy ściągnąć sobie wersję próbną ze strony i po paru sekundach po instalacji możemy wystawić taką fakturę. Program bez licencji będzie pracował przez 3 miesiące także możemy wystawić fakturę a po okresie próbnym albo wykasować cały katalog z programem albo wykupić sobie niedrogą licencję.