Oznaczenia GTU

Od 1 października 2020 w plikach JPK_VAT będą obowiązywały specjalne oznaczenia dla niektórych towarów i usług. Jeśli faktura będzie zawierała towar lub usługę będącą w danej kategorii to w pliku JPK musi być oznaczenie kategorii tego towaru. 

Przy czym przyjęto dla towarów

GTU_01 obowiązuje dla dostawy napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02 obejmuje dostawę towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj:

 1.  benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 2.  benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 3.  gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 4.  olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 5.  olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 6.  paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 7.  paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 8.  pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 9.  paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
 10.  biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
 11.  pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU_03 obejmuje dostawę oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04 wyroby tytoniowe, suszu tytoniowy, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05 Odpady - wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Zatem GTU_05 zawiera następujące towary:

 1. 38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
 2. 38.11.51.0 odpady szklane,
 3. 38.11.52.0 odpady z papieru i tektury,
 4. 38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe,
 5. 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,
 6. 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
 7. 38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,
 8. 38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
 9. 38.32.2 surowce wtórne metalowe,
 10. 38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła,
 11. 38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,
 12. 38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
 13. 38.32.34.0 surowce wtórne z gumy. 

GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Zatem GTU_06 zawiera następujące towary:

 1. ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 2. ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 3. ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch
 4. ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory
 5. 26.20.1           Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
 6. ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)
 7. ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD
 8. ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 9. ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów
 10. 26.70.13.0      Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
 11. ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 12. ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD
 13. ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD
 14. ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD

GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10 Zatem GTU_07 zawiera :

 1. ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) - z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów
 2. Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
 3. Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
 4. Pojazdy silnikowe do transportu towarów
 5. Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
 6. Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 7. Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 8. Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 9. Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów

GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Zatem GTU_08 zawiera następujące towary:

 1. Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (załącznik 12), w tym również m.in.:
  • Antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna
  • Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby z bursztynu
  • stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych,
 2. 24.10.31.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 3. 24.10.32.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 4. 24.10.35.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 5. 24.10.36.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 6. 24.10.41.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 7. 24.10.43.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 8. 24.10.51.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 9. 24.10.52.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 10. 24.10.61.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 11. 24.10.62.0      Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 12. 24.10.65.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 13. 24.10.66.0      Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 14. 24.10.71.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
 15. 24.10.73.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 16. 24.31.10.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 17. 24.31.20.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 18. 24.32.10.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 19. 24.32.20.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
 20. 24.33.11.0      Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 21. 24.33.20.0      Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 22. 24.34.11.0      Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 23. 24.41.10.0      Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 24. ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 25. 24.42.11.0      Aluminium nieobrobione plastycznie
 26. ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 27. ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

GTU_09  Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10  Dostawa budynków, budowli i gruntów.

Oraz usługi :

GTU_11  Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.      

Prosty program do faktur

Największym problemem przy wprowadzaniu programu do firmy jest przeszkolenie pracowników tak by sprawnie posługiwali się wprowadzanym programem. By mogli z niego wycisnąć jak najwięcej przy minimum wysiłku. Na rynku jest wiele programów, które posiadają wiele rozbudowanych funkcji jednak mają jeden kłopot - są przystosowane do pracy z wykształconym personelem. W obecnych czasach nikt nie chce przekopywać się przez potężne dokumentacje żeby wystawić prostą fakturę.

Czytaj więcej: Prosty program do faktur

Program do wystawiania not obciążeniowych, uznaniowych

Jeśli szukasz jakiegoś wygodnego w użyciu programu, który miałby także możliwość wystawiania not obciążeniowych czy uznaniowych to dobrze trafiłeś. Program MR FAKTURY PRO potrafi w dosyć elastyczny sposób wystawiać te dokumenty a także dzięki łatwemu w użyciu projektantowi wydruków mamy tu możliwość dostosowania do naszych wymagań wyglądu jaki nota obciążeniowa czy uznaniowa powinna przyjąć. Dodatkowo jeśli jest taka potrzeba noty mogą być wystawiane w innych walutach niż złoty. Mamy też do dyspozycji ewidencję takich not a także wydruk ewidencji not.

Nota obciążeniowa czy uznaniowa może być przez nas poprawiana gdyby zdarzyło się nam popełnić błąd przy jej wystawieniu, bądź też można ją skasować gdyby okazało się że została jednak niepotrzebnie wystawiona. Program pod tym względem jest bardzo elastyczny. Pełen opis procesu wystawiania takich dokumentów znajduje się w podręczniku na stronie : 7-5-wystawianie-not

Czytaj więcej: Program do not obciążeniowych

wzory faktur VAT

Jeśli ktoś szuka w internecie wzory faktur VAT - to chyba jest mocno zdesperowany. Nie warto szukać jakiś mitycznych wzorów, które często nie są za darmo i korzystanie z nich nie jest tak wygodne jak z programów fakturujących. Wyobraź sobie że masz do dyspozycji program, który posiada kilkanaście takich wzorów. Na różne potrzeby przedsiębiorców.

Czytaj więcej: wzory faktur VAT

Faktura pro forma

Prowadząc działalność gospodarczą wiele firm życzy sobie aby przed zapłaceniem za daną usługę lub towar wystawić dokument, na podstawie którego mogli by zapłacić za zamówione produkty lub też zdecydować się na ich zakup.

Takim dokumentem bardzo popularnym była faktura pro forma. Dokument o niemal identycznej formie jak faktura jednak w świetle przepisów nie podlegający rygorom podatkowym. Jest to swoista umowa pomiędzy sprzedawcą a nabywcą że ten będzie mógł kupić produkty po określonych cenach. Drugą wygodną funkcją jaką posiada ten dokument to taki iż podane są na niej np. dane sprzedającego i dane do ewentualnego przelewu. Kupujący może mieć pewność, że wpłaca na odpowiednie konto.

Dla sprzedającego taki dokument jest także wygodny. Bo nie stanowi on podstawy do zaksięgowania. Zatem jeśli kupujący nie zapłaci nam, bądź zrezygnuje z zakupu możemy taki dokument wyrzucić bez żadnych konsekwencji. 

Jednak od 1 stycznia 2014 roku fakturą jest dokument wystawiony w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Jako że w zestawie definiującym fakturę oprócz innych elementów powinno się pojawić słowo faktura, niektórzy urzędnicy mieli zupełnie niedorzeczny pomysł aby zakwalifikować faktury pro forma jako zwykłe faktury i w przypadku znalezienia takowych w firmie traktowali je jako nie zaksięgowane. W związku z tym w programie MR FAKTURY PRO na wszelki wypadek faktury pro forma są drukowane jako DOKUMENT PRO FORMA. Po to aby nie używać zastrzeżonego słowa faktura. Oczywiście jeśli jakiś przedsiębiorca chce by mimo wszystko taki dokument nazywał się FAKTURA PRO FORMA wystarczy tylko poprawić taki dokument w Administracja -> Ustaw wydruki. Tam możemy zastąpić słowo DOKUMENT na FAKTURA. Bezpieczniej jednak jest zostawić to tak jak jest to teraz zdefiniowane. 

Ministerstwo finansów na swoich stronach mf.gov.pl wyjaśnia że :

"Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT".

Jednak urzędnicy czasem potrafią zaskoczyć, mimo iż taki dokument nie potwierdza dostawy produktu a jedynie poświadcza iż istnieje taka chęć pomiędzy sprzedającym a kupującym stąd wydaje się że jest to najprostsze rozwiązanie.