MR KSIĘGA Pobierz

 

Program MR KSIĘGA w dostępnej tu wersji jest w pełni funkcjonalny - jest to pełna wersja programu. Może ona służyć zarówno do instalacji programu a także do uaktualnienia. Uaktualnienie  polega na uaktualnieniu istniejących danych a także programu tak że mamy dostęp do starych danych w nowej wersji programu.

Program bez rejestracji będzie pracował przez 30 dni od chwili zarejestrowania - w późniejszym okresie będzie wymagał kodów licencji aby pracować dalej.  Ta wersja programu ma możliwość importu z MR_FAKTURY_PRO od wersji 3.05.

Jeśli posiadasz licencję na program MR_FAKTURY_PRO do wersji 3.03 to możesz za pomocą tej licencji zarejestrować program MR_KSIEGA

Dostępna tu wersja to wersja 3.00 z 12 grudzień 2012 roku

 Po pobraniu instalatora należy kliknąć na instaluj_ks_3.00.exe aby uruchomić instalatora programu

 

Aby zainstalować program  należy nacisnąć na przycisk Instaluj. Dobrze jest nie zmieniać katalogu programu dzięki czemu w przypadku uaktualnienia nie będzie konieczności wyboru właściwego katalogu gdzie został zainstalowany program.

 

W przypadku gdyby zachodziła konieczność deinstalacji  programu wystarczy skasować cały katalog z programem.