Program do fakturowania

Jak utworzyć wzór faktury dla konkretnej firmy

Program mr faktury pro jest bardzo elastyczny i umożliwia obsługę bardzo wielu sytuacji z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Jedną z takich sytuacji jest przypadek kiedy jakiś przedsiębiorca zażyczy sobie by na fakturach dostawanych od nas była jakaś szczególna informacja niedostępna w standardowej wersji. Co wtedy zrobić ? Posłużymy się tu przykładem kiedy na fakturze oprócz nazwy towaru powinna się informacja o symbolu towaru, którego my używamy.

Program ma możliwość przypisania danemu klientowi formatu wydruku faktury, który będzie jego właśnie obowiązywał. Najpierw musimy stworzyć taki format wydruku.

Wchodzimy więc w menu Administracja -> Ustaw wydruki i tu wybieramy zakładkę Sprzedaż i format wydruku faktura sprzedaży (na ogół jest to standardowo na projektancie wydruku jak się go otworzy) Należy jednak pamiętać że są dwa formaty faktury (do wartości netto i od wartości brutto dlatego czynności należy wykonać dla obu formatów wydruku)

Teraz naciskamy na przycisk Projekt znajdujący się po dolnej lewej części okienka i pokaże się na projekt wydruku - dość skomplikowany na pierwszy rzut oka - ale dla nas to nie istotne. Naszym zadaniem jest zapisanie czystego formatu wydruku na dysku żeby go potem odpowiednio poprawić.

Znajdujemy menu Plik i zapisz jako i zapisujemy ten format wydruku jako np naszafaktura. Format naszej faktury zostanie zapisany na dysku lokalnym.

zapis formatu

Zamykamy nasz format wydruku za pomocą kliknięcia na czerwony krzyżyk w prawym górnym rogu okienka. Jeśli program spyta czy ma zapisać format wydruku wybieramy nie - bo nic nie zmienialiśmy.

Uwaga - jeśli używamy systemu haseł i dostępów w programie to musimy być zalogowani jako admin

Teraz musimy wrócić do Administracja -> Użytkownicy i wybieramy użytkownika admin i naciskamy na przycisk popraw. i tu zakładka "główne ustawienia" by na samym dole włączyć opcję Używam wielu formatów wydruku Należy teraz zapisać te ustawienia.

Idziemy teraz do menu Administracja -> Ustaw wydruki i tu raz jeszcze wybieramy zakładkę Sprzedaż i wybieramy faktura sprzedaży (wybiera nam to automatycznie fakturę od wartości netto) i naciskamy na przycisk Projekt. Tym razem pokaże się nam okienko :

wybór formatu wydruku

Tu jako że chcemy utworzyć nowy format wydruku naciskamy na Dodaj Otworzy się nam wówczas następne okienko gdzie musimy wprowadzić naszą nazwę formatu wydruku. Możemy go na przykład nazwać faktura_symbol Po zapisie pokaże się nam okienko - albo puste albo z ostatnio otwartym formatem. Na wszelki wypadek Załadujemy sobie format, który na początku zapisaliśmy sobie na dysku - podobnie jak przy zapisie teraz musimy znaleźć menu Plik -> Otwórz i tu szukamy naszego zapisanego formatu. Wybieramy go i zatwierdzamy.

Teraz mamy już świeży format i wystarczy znaleźć na tym formacie, który mamy otwarty miejsce gdzie mamy drukowaną nazwę towaru.

miejsce edycji faktury

Na tym rysunku ten obszar został zaznaczony na czerwono. Musimy dwukrotnie kliknąć na tym polu tak by otwarło się okienko do edycji. i dopisujemy tu do znajdującego się tam tekstu [symbol_towaru] otrzymamy taki widok

Po czym naciskamy Ok aby zapisać te zmiany. Możemy też nacisnąć na prawy górny róg ekranu by zamknąć okienko. Teraz program zapyta się nas czy mamy zapisać zmiany w formacie wydruku i koniecznie musimy nacisnąć na Tak


Nasz format wydruku jest już zapisany w programie a teraz jak zapisać to żeby dla tej firmy tylko drukował się ten format faktury ?

Wchodzimy w menu Sprzedaż -> Ewidencja odbiorców i pokazuje się nam lista firm - Znajdujemy szukaną firmę na tej liście i naciskamy przycisk Edycja

Teraz pokażą się nam dane firmy. Wybieramy zakładkę Cechy i naciskamy na przycisk Wybierz przy napisie Nazwa formatu wydruku faktury dla tej firmy. Pokaże się nam okienko z możliwością wyboru formatu wydruku gdzie znajduje się już nasz wymagany wzór wydruku. Wybieramy go i naciskamy na klawisz Wybierz

Teraz wystarczy zapisać dane firmy poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz i mamy po kłopocie.

Możemy jeszcze wyłączyć używanie wielu formatów wydruku w Administracja -> ustawienia Systemowe zakładka różne.

Teraz na fakturach oprócz nazwy towaru na końcu będzie drukowany także symbol towaru - ale tylko dla tej firmy.