Program do fakturowania

Informacje o JPK_FA(2)

Od 1 lipca 2018 urzędy skarbowe mogą żądać od firm wydania im pliku JPK_FA. A od 1 lipca 2019 obowiązuje format JPK_FA(2). Wielu przedsiębiorców sądzi że skoro mają prowadzoną księgowość przez firmę zewnętrzną to ich ten obowiązek nie dotyczy. Niestety dotyczy - chyba że firma zewnętrzna wystawia w ich imieniu także faktury. Firmy rozliczające wysyłają co miesiąc plik JPK_VAT a to nie to samo co JPK_FA. JPK_VAT zawiera podsumowane wartości poszczególnych kwot stawek VAT. JPK_FA zawiera natomiast szczegółowe dane na temat wystawionych faktur i korekt. Są to między innymi nazwy towarów (usług) ilości i ceny  Dlatego nie nie należy zmieniać nazw towarów i usług na liście towarów - bo na fakturach pamiętane są tylko numery do listy towarów ( z wyjątkiem nazw jednorazowych gdzie pamiętana jest nazwa jednorazowa i odnośnik do nazwy głównej)  Firmy rozliczające o ile nie prowadzą też za nas fakturowania nie mają dostępu do tych danych. Stąd program fakturujący musi mieć możliwość wyrzutu danych do formatu JPK_FA(2) o ile nie chcemy zapłacić dosyć wysokiej kary. Wszystkie najnowsze wersje programów fakturujących tj mr_faktury_pro, mr_faktury_start i mr_faktury posiadają możliwość wyrzutu danych do JPK_FA(2). Jeśli jednak posiadamy program mr_faktury_pro w wersji starszej niż 3.11 to należy go koniecznie uaktualnić. Wyrzut danych z programu jest dostępny w menu głównym Eksport. Gdyby to menu nie było dostępne to należy sobie nadać uprawnienia w Administracja -> Użytkownicy i tu konkretny użytkownik ( na ogół admin) Należy nacisnąć tam na przycisk popraw i znaleźć zakładkę eksport i tu zaznaczyć Eksport JPK. Zapisać i będziemy mogli już eksportować dane do pliku JPK_FA(2). 

Termin na przygotowanie i przekazanie JPK_FA bez względu na formę przekazu to zaledwie trzy dni. W przypadku nie dostarczenia takiego pliku grozi kara około 2700 zł.