Program do fakturowania

Od 1 lipca 2018 urzędy skarbowe będą mogły żądać od firm wydania im pliku JPK_FA. Wielu przedsiębiorców sądzi że skoro mają prowadzoną księgowość przez firmę zewnętrzną to ich ten obowiązek nie dotyczy. Niestety dotyczy - chyba że firma zewnętrzna wystawia w ich imieniu także faktury. Firmy rozliczające wysyłają co miesiąc plik JPK_VAT a to nie to samo co JPK_FA. JPK_VAT zawiera podsumowane wartości poszczególnych kwot stawek VAT. JPK_FA zawiera natomiast szczegółowe dane na temat wystawionych faktur i korekt. Są to między innymi nazwy towarów (usług) ilości i ceny  Dlatego nie nie należy zmieniać nazw towarów i usług na liście towarów - bo na fakturach pamiętane są tylko numery do listy towarów ( z wyjątkiem nazw jednorazowych gdzie pamiętana jest nazwa jednorazowa i odnośnik do nazwy głównej)  Firmy rozliczające o ile nie prowadzą też za nas fakturowania nie mają dostępu do tych danych. Stąd program fakturujący musi mieć możliwość wyrzutu danych do formatu JPK_FA o ile nie chcemy zapłacić dosyć wysokiej kary. Wszystkie najnowsze wersje programów fakturujących tj mr_faktury_pro, mr_faktury_start i mr_faktury posiadają możliwość wyrzutu danych do JPK_FA. Jeśli jednak posiadamy program mr_faktury_pro w wersji starszej niż 3.09 to należy go koniecznie uaktualnić. Wyrzut danych z programu jest dostępny w menu głównym Eksport. Gdyby to menu nie było dostępne top należy sobie nadać uprawnienia w Administracja -> Użytkownicy i tu konkretny użytkownik ( na ogół admin) Należy nacisnąć tam na przycisk popraw i znaleźć zakładkę eksport i tu zaznaczyć Eksport JPK. Zapisać i będziemy mogli już eksportować dane do pliku JPK_FA.