Program do fakturowania

Jak zainstalować mr_faktury_pro na iMac.

Program MR_FAKTURY_PRO powstał dla platformy Windows ale dzięki bibliotece Wine może także pracować na platformie Linuxa i iMac. Warunkiem jest by był to komputer z procesorem kompatybilnym z procesorami i86 Zasadniczo wszystkie komputery z iMac pracujące z systemem X mają taki procesor. Tu pokażemy instalację programu dla systemu Yosemite - choć powinno się zainstalować także dla starszych wersji sytemu X iMac.

Zaczynamy od odwiedzin na stronie http://winebottler.kronenberg.org/

Klikamy na ikonkę z wersją stabilną programu WineBottler, gdyż z nią będzie najmniej kłopotu. Czyli wybieramy tę drugą wersję WineBottler 1.61 Stable. Klikamy na tę wersję i po chwili pokaże się nam :

Tu klikamy na napis Download. Jako że strona utrzymuje się z instalacji dodatkowego oprogramowania oprócz WineBottler - ale my nie jesteśmy zmuszeni do jego instalacji. Także jeśli pokaże się nam strona :

Możemy spokojnie tu nacisnąć na napis SKIP AD (co oznacza pomiń reklamy) który znajduje się u góry strony na żółtym tle.

Może się tez pokazać strona z dodatkowym oprogramowaniem na iMaca, którego też nie chcemy i dlatego naciskamy na przycisk Cancel. Jak to uczynimy to pokaże się nam

W ładowanych programach pokazała się na biblioteka o którą nam chodziło WineBottleCombo. Jak się załaduje to możemy ją uruchomić.

Tu wybieramy opcję Open. (Otwórz)

No i zainstaluje się nam biblioteka WineBottle. Teraz w okno przeglądarki wpisujemy www.faktury-ok.pl bo musimy ściągnąć instalatora programu MR_FAKTURY_PRO.

Możemy tu ściągnąć wersję testową. Czyli klikamy na przycisk Pobierz. Jak widać na rysunku powyżej ściągnął się nam instalator w wersji 3.02. Tradycyjnie klikamy na niego i pokaże się nam :

Zaznaczamy tu opcję Don't warn me when opening applications on this disk image. Co oznacza że program ma nas nie ostrzegać przed otwarciem tego typu programów. I naciskamy na przycisk Open czyli Otwórz. Pokaże się nam :

W zasadzie możemy tu zamknąć okienko widoczne tu jako aktywne i to drugie puste także, poprzez naciśnięcie na czerwoną kropkę. Zostanie nam okienko :

Gdzie możemy nacisnąć na Apply co oznacza zatwierdzenie - przy czym nie musimy wybierać żadnych opcji. I wówczas pokaże się nam okienko w którym możemy w końcu zatwierdzić uruchomienie instalatora.

Możemy tu zaznaczyć Don't show this dialog again (Nie pokazuj tego dialogu ponownie) I wybieramy opcję Run directly in i naciskamy na go. Pokaże się nam wówczas upragniony instalator MR_FAKTURY_PRO :

Tu w zasadzie należy nacisnąć na klawisz Instaluj. Najlepiej zostawić wszystkie ustawienia jak są. Program będzie się instalował tak jak w systemie Windows. Będą podobne komunikaty. Czyli :

Program instalacyjny powie nam że nie został jeszcze utworzony katalog z danymi do programu i należy wybrać przycisk Yes (Tak) aby go utworzyć. Po czym program program szybko się zainstaluje.

Jak pojawi się napis Koniec na przycisku - oznacza to że program się poprawnie zainstalował. Teraz musimy utworzyć tylko skrót na pulpicie do naszego programu żeby go wygodnie obsługiwać. W tym celu uruchamiamy Finder'a

Szukamy w dokumentach pliku o nazwie opcje.txt lub licencja.txt A następnie prawym przyciskiem myszy klikając na ten plik otwieramy katalog w którym znajduje się ten plik.

Następnie wybieramy z menu Show in Enclosing Folder (Pokarz w folderze zawierającym) Wówczas otworzy się nam

Folder w którym jest zainstalowany program MR_FAKTURY_PRO. Dobrze jest teraz utworzyć sobie odnośnik na pulpicie. Tworzy siię go w banalny sposób. Prawym przyciskiem myszy naciskamy na plik mr_faktury_pro.exe

Teraz z menu kontekstowego wybieramy Make Alias (Twórz alias) I zostanie w tym katalogu utworzony alias (skrót) do programu Teraz wystarczy go przesunąć na pulpit i mamy w końcu odnośnik na pulpicie.

Wystarczy że teraz klikniemy w odnośnik i pokaże się nam

Możemy teraz już wystawiać faktury a przykładowy wydruk faktury z iMac'a wygląda tak :

W razie problemów zawsze można zadzwonić i spytać się w sprawie jego rozwiązania. Myślę że proces instalacji nie jest zbyt skomplikowany.