Program do fakturowania

9.1 Zestawienia sprzedaży

Program ma bogate możliwości prezentacji danych ze sprzedaży za dany okres. Korzystając z menu Zestawienia -> Sprzedaż -> Za okres i tu możemy wybrać czy interesuje nas by towary były uwzględniane każdy osobno z danej sprzedaży ( opcja towary osobno) lub podsumowane w jedną pozycję (towary razem) Po wybraniu tego menu pokaże się nam okienko gdzie musimy wybrać okres jaki nas interesuje. Po czym pojawi się nam okienko puste gdzie po wybraniu przycisku Oblicz zostanie obliczona sprzedaż i pokazana w okienku :

Jak widać każda pozycja sprzedaży przy wybraniu opcji towary osobno jest tu widoczna. W przypadku wybrania drugiej opcji towary razem takie przykładowe okienko wyglądałoby następująco

Jak widać wszystkie sprzedaże dla danego towaru zostały tu podsumowane. Oczywiście mamy tutaj bogate możliwości filtrowania tego co jest nam potrzebne. Możemy wybrać całość sprzedaży - czyli wszystkie produkty. Ale jeśli chcemy możemy wybrać daną grupę produktów - np towary, usługi, opakowania własne lub obce czy komplety. Dodatkowo możemy wybrać daną grupę towarową lub dane grupy towarowe - ewentualnie konkretny produkt. Dodatkowo możemy wybrać konkretną kategorię do jakiej został przypisany dany produkt w trakcie sprzedaży. W przypadku kiedy sprzedaży dokonują nasi przedstawiciele i używają oni konkretnych przypisanych im kategorii wówczas możemy z tego zestawienia zobaczyć jakie produkty oni sprzedali za dany okres i jaka była ich marża. Na tej podstawie często określa się wynagrodzenie tych przedstawicieli. Wybór kategorii odbywa się za pomocą przycisku Wb kateg. Możemy też wydrukować takie zestawienie za pomocą przycisku Drukuj - jednak jeśli chcemy obrabiać te dane w jakimś innym programie typu Excel wówczas możemy je wyeksportować do pliku typu csv. Jeśli zaznaczymy opcję CSV (Excel) wówczas po naciśnięciu przycisku Drukuj pokaże się nam okienko :

 

Możemy tutaj wybrać określoną definicję pliku csv kiedy interesują nas określone dane. Możemy mieć tu przygotowanych parę formatów wydruku. Za pomocą przycisku Wybierz <Enter> wybieramy konkretną definicję.

Pierwszym krokiem oczywiście jest tutaj zdefiniowanie formatu wydruku. Możemy tego dokonać za pomocą przycisku Dodaj <F3>.

Mamy tu taki przykład definicji eksportu gdzie pierwsza linia jest pusta. W następnych liniach są definicje pola które pojawią się w pliku csv. W pierwszej linii możemy podać nazwy kolumn dla pliku csv. Jeśli będą one tam występować wówczas ta linia w pełni zostanie dołączona do pliku jako pierwsza w pliku csv. Przykładowa taka linia z nagłówkiem mogła by wyglądać następująco "data","symbol faktury","nazwa firmy","skrót nazwy","nazwa towaru" itd. Jeśli ta pierwsza linia będzie pusta to nie zostanie dołączona do pliku csv. 

W programie zdefiniowano następujące pola, które możemy użyć do definicji :

data  
symbol_faktury
firma_nazwa_pelna
firma_skrot
nazwa_towaru
symbol_towaru
ilosc
wartosc_sprzedaz
wartosc_dostawa
vat_sprzedaz
vat_sprzedaz
vat_dostawa
zysk

Jednak np firma_nazwa_pelna i data nie ma sensu w przypadku kiedy używamy opcję towary razem gdyż wówczas są różne daty i nazwy firm dla danego towaru. Kolejność  wymienianych pól jest dowolna. Pojawią się one w pliku w takiej kolejności jak w definicji. 

W przypadku gdybyśmy chcieli wykonać parę analiz w tym samym okresie mamy do dyspozycji przycisk Na nowo gdzie możemy na nowo ustawić parametry obliczeń po jego wybraniu.

Możemy też wykonać ranking firm aby ustalić, która kupiła od nas najwięcej. Za pomocą przycisku Ranking możemy otrzymać okienko :

Oczywiście ów ranking dotyczy tej kategorii towarów, która została wybrana do obliczeń. Można więc nie uwzględniać usług, albo wybrać ranking dla określonego towaru czy grupy towarowej. Takie analizy mogą nam pomóc w określeniu jakiej firmie należy poświęcić więcej czasu ze względu na obroty lub ewentualnie jaką firmę należy nagrodzić.