Program do fakturowania

Regulamin sklepu

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.faktury-ok.pl jest firma MR_FLASH Mirosław Rogula z siedzibą w Czekanowie przy ulicy Sadowej 9B - Dane firmy NIP 631-106-70-67, REGON 272772045 zwanej dalej MR_FLASH lub Sprzedający.
 2. Obowiązującym językiem dla wszelkich informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski
 3. Niezbędnym warunkiem dokonania zakupu jest albo wysłanie danych firmy koniecznych do wystawienia faktury VAT tj - nazwy firmy adresu oraz NIP-u za pomocą maila lub poczty zwykłej - na żądanie kupującego może być wystawiona faktura proforma. Po wpłynięciu środków na konto kupujący otrzymuje fakturę VAT, licencję oraz dodatkową informację za pomocą maila lub przesyłki zwykłej w zależności od rodzaju wykupionej licencji.
 4. Istnieje możliwość zapłaty za pomocą tzw, bezpiecznego pośrednika PayU. Kupujący wypełnia wówczas przygotowany formularz i może otrzymać fakturę VAT oraz licencję na program w ciągu do 12 godzin. Na ogół jest to do 1 godziny.
 5. Niezbędnym warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://www.faktury-ok.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto)
 7. Licencje zakupione w sklepie internetowym http://www.faktury-ok.pl są dostarczane z dowodem zakupu faktury VAT
 8. Dane osobowe Kupujących w sklepie internetowym http://www.faktury-ok.pl przetwarzane są jedynie w celu realizacji zakupu i dostawy licencji oraz ewentualnego poinformowania kupującego o nowej wersji nabytego towaru. Dane osobowe
  przekazane Sprzedającemu nie będą nigdy udostępniane podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i treści, a każdemu Kupującemu przysługuje prawo wglądu we własne dane, uzupełnianie ich, poprawianie, aktualizacja czy usuwanie. 
 9. W przypadku tradycyjnych sposobów płatności i zamówienia CD, licencję wysyłamy w ciągu 24-48 godzin pocztą - listem poleconym razem z fakturą VAT.
 10. W przypadkach szczególnych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Każdorazowo Klient jest informowany o takim przypadku i ma prawo odstąpić wówczas od dalszej realizacji zamówienia.
 11. W związku z tym iż wyklucza się możliwość zwrotu licencji w związku z tym iż na stronie dostępne są wersje testowe 90 dniowe i każdy z kupujących jest proszony o wcześniejsze zapoznanie się z produktem, W ciągu okresu próbnego kupujący może przekonać się czy dany program spełnia jego wymagania.
 12. W cenie licencji CD znajduje się też cena przesyłki poleconej.
 13. Programy zakupione u Sprzedającego objęte są 12 miesięczną gwarancją. Każdy kupujący ma prawo do 12 miesięcznego uaktualniania posiadanej swojej wersji. Po tym terminie aby uaktualnić program należy wykupić licencję uaktualniającą.
 14. W sprawach nieuregulowanych będą mieć miejsce zapisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Kodeksu Cywilnego.
 15. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby firmy MR_FLASH Mirosław Rogula wedle przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

    MR_FLASH Mirosław Rogula