Program do fakturowania

Jak skasować dokument sprzedaży itp

Jest to najczęściej zadawane pytanie. Po zainstalowaniu programu wszelkie możliwości kasowania dokumentów w tym faktur są zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Kasować się bowiem powinno tylko faktury, które są ostatnio wystawione i z powodu błędów wystawienia łatwiej jest taką fakturę skasować niż poprawić. W przypadku wielu dokumentów (np. faktur korekcyjnych nie ma możliwości poprawy - istniej tylko możliwość kasowania) 

W przypadku programu MR FAKTURY PRO istnieje możliwość wprowadzenia użytkowników i systemu haseł dla nich i to właśnie tam ustawia się możliwość kasowania dokumentów. Dzięki temu w przypadku użytkowania programu przez wielu obsługujących możemy nie wszystkim dawać możliwość kasowana dokumentów. Dla MR_FAKTURY_START ta opcja znajduje się w Administracja -> Użytkownik.

Zatem wchodzimy do menu Administracja -> Użytkownicy i tu należy poprawić dane danego użytkownika aby nadać mu uprawnienia. W przypadku kiedy nie używamy użytkowników - istnieje jeden o nazwie admin. Wybranie go i naciśnięcie na przycisk Popraw spowoduje pojawienie się okienka :

Obszar zaznaczony czerwoną kreską to opcje kasowania różnych dokumentów. Jeśli chcemy kasować np: faktury VAT to należy zaznaczyć opcję Kasowanie faktur sprzedaży. Po zaznaczeniu opcji należy nacisnąć na przycisk Zapisz i opcja zostanie uaktywniona dla danego użytkownika.

Kasowanie dokumentów jest zawsze dokonywane w ewidencjach dokumentów. Np : dla faktur sprzedaży jest to w ewidencji sprzedaży. Dostępny jest tam wówczas dodatkowy przycisk Kasuj. Należy jednak pamiętać że kasowanie dokumentów powinno być zawsze ostatecznością i tylko w przypadku ostatnio wystawionych dokumentów. W przypadku kiedy mamy np wystawione dokumenty o numerach 10/2014, 11/2014, 12/2014 i chcemy skasować dokument o numerze 11/2014 to wówczas zostaje nam dziura w numeracji a to nie jest zgodne z ustawą - dlatego takich faktur raczej nie powinno się kasować.

Uwaga - jeśli dany paragon został wystawiony za pomocą drukarki fiskalnej to takiego paragonu nie można skasować w programie.