Baner

Informacje o JPK_FA 

Od 1 lipca 2018 urzędy skarbowe mogą żądać od firm wydania im pliku JPK_FA. Od 1 lipca 2019 obowiązuje format JPK_FA (2). A od kwietnia 2022 JPK_FA(4) Wielu przedsiębiorców sądzi, że skoro mają prowadzoną księgowość przez firmę zewnętrzną to ich ten obowiązek nie dotyczy. Niestety dotyczy - chyba że firma zewnętrzna wystawia w ich imieniu także faktury. Firmy rozliczające wysyłają co miesiąc plik JPK_VAT a to nie to samo co JPK_FA. JPK_VAT zawiera podsumowane wartości poszczególnych kwot stawek VAT. JPK_FA zawiera natomiast szczegółowe dane na temat wystawionych faktur i korekt. Są to między innymi nazwy towarów (usług) ilości i ceny. Dlatego nie należy zmieniać nazw towarów i usług na liście towarów - bo na fakturach pamiętane są tylko numery do listy towarów (z wyjątkiem nazw jednorazowych, gdzie pamiętana jest nazwa jednorazowa i odnośnik do nazwy głównej) Firmy rozliczające o ile nie prowadzą też za nas fakturowania nie mają dostępu do tych danych. Stąd program fakturujący musi mieć możliwość wyrzutu danych do formatu JPK_FA (4) o ile nie chcemy zapłacić dosyć wysokiej kary. Wszystkie najnowsze wersje programów fakturujących tj mr_faktury_pro, mr_faktury_start i mr_faktury posiadają możliwość wyrzutu danych do JPK_FA (4). Jeśli jednak posiadamy program mr_faktury_pro w wersji starszej niż 3.18 to należy go koniecznie uaktualnić. Wyrzut danych z programu jest dostępny w menu głównym Eksport. Gdyby to menu nie było dostępne to należy sobie nadać uprawnienia w Administracja -> Użytkownicy i tu konkretny użytkownik (na ogół administrator) Należy nacisnąć tam na przycisk popraw i znaleźć zakładkę eksport i tu zaznaczyć Eksport JPK. Zapisać i będziemy mogli już eksportować dane do pliku JPK_FA (4). 

Termin na przygotowanie i przekazanie JPK_FA bez względu na formę przekazu to zaledwie trzy dni.  Jeśli nie udostępnisz JPK w wyznaczonym terminie (określonym w prawidłowym wezwaniu) możesz zostać ukarany (lub twój pełnomocnik) karą porządkową w wysokości do 2800 zł. A to nie jedyne kary jakie mogą spotkać osobę, która uchyla się od tego obowiązku.