Baner

15.3 Eksport JPK_VAT7M i JPK_VAT7K

O 1 października 2020 obowiązuje nowy format eksportu JPK VAT oznaczony JPK_VAT7M i JPK_VAT7K odpowiednio dla firm, które rozliczają się w trybie miesięcznym oraz trybie kwartalnym. Program MR_FAKTURY_PRO potrafi wygenerować taki plik jednak jest on niepełny. Zawiera on tylko część ewidencyjną. Dodatkowo nie zawiera on faktur wewnątrzwspólnotowych, gdyż takowe należałoby odpowiednio księgować. Dlatego głównym celem tego eksportu jest dostarczenie w formie elektronicznej zestawienia faktur dla księgowości. Zestawienie to zawiera oznaczenia GTU1 do GTU13 a także inne oznaczenia jakie wprowadzono wraz z tym formatem JPK. Jednak to na wprowadzającym faktury do systemu zależy czy te oznaczenia będą poprawnie wprowadzone i czy w ogóle będą wprowadzone. Przede wszystkim należy w produktach wprowadzić grupy GTU dla tych wszystkich towarów i usług, które podlegają poszczególnym kategoriom GTU. Jakie są to towary to opisane jest w Oznaczenia GTU a także licznych artykułach w Internecie.

Po wybraniu menu Eksport -> Eksport JPK -> Eksport JPK_VAT7 powinno pojawić się nam okienko:

    

Ważna informacja - pliki JPK_VAT7 jakie są generowane w programie nie są nigdzie wysyłane - są one zapisywane w katalogu jaki zostanie wybrany za pomocą przycisku wybierz <F6>. Wybieramy także urząd skarbowy do jakiego taki plik powinien trafić - ale jest to tylko dlatego że jest takie wymaganie tego pliku, żeby taka informacja się tam znajdowała. Plik jest zawsze generowany za dany miesiąc jaki zostanie wybrany w okresie wydruku. Możemy także wybrać opcję, żeby paragony zostały zgrupowane za cały miesiąc i żeby to był jeden wpis w pliku JPK. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana wówczas paragony są grupowane za dany dzień. W pliku nie są uwzględniane korekty paragonów dotyczące zamiany na fakturę. A faktury tworzone z paragonu są dodatkowo oznaczane zgodnie z przepisami i nie są brane pod uwagę przy obliczaniu podatku należnego, gdyż wcześniej zostało to uwzględnione w paragonie. Plik ten obowiązuje dla faktur tworzonych od 1 października 2020. 

W przypadku, kiedy konieczny byłby pełny plik JPK_VAT7 zawsze możemy posłużyć się programem MR_KSIEGA gdzie możemy wygenerować kompletny plik JPK_VAT7.